Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 41 im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zabrzu

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy…
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 41 im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zabrzu

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 41 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zabrzu uczęszczają uczniowie oraz dzieci oddziałów przedszkolnych specjalnych na mocy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, autyzmem, niepełnosprawnością ruchową,…
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 41 im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zabrzu

Procedura „Niebieskie karty”

Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocyKażdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznejCzłowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwinianyPodstawa Prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września…
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 41 im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zabrzu

Polityka plików cookies

To oświadczenie dotyczące plików cookie było ostatnio aktualizowane 1 listopad 2022 i dotyczy obywateli oraz legalnych stałych rezydentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.1. WprowadzenieNasza strona internetowa, https://sp41s.zabrze.pl (dalej: „strona internetowa”) używa plików cookie i innych…
Skip to content