Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 41 im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zabrzu przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, z autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami w rozwoju.

Do szkoły przyjmowane są dzieci na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych), posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Edukacja podzielona jest na dwa etapy kształcenia:

 • Kształcenie zintegrowane (klasy I – III)
 • Kształcenie przedmiotowe (klasy IV – VIII)
DSCF1072

Dlaczego warto zapisać dziecko do naszej placówki?

 • Nasi nauczyciele pracują z uczniami jednocześnie dbając o ich wszechstronny rozwój, bezpieczeństwo oraz integrację opierając się na nowoczesnych metodach pracy, stale się dokształcając;

 • Mamy dopracowany plan opieki nad uczniami, jako placówka kształcąca uczniów z różnymi niepełnosprawnościami nauczyciele współpracują z kadrą opiekuńczą, tworząc optymalne warunki do pracy z dużym naciskiem na bezpieczeństwo podczas pobytu dziecka w szkole i poza nią;

 • Praca z uczniem (dydaktyczna, wychowawcza i rewalidacyjna) opiera się na indywidualnych programach edukacyjno- terapeutycznych ustalonych dla każdego ucznia na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania, i zawierających realne, szczegółowe cele, zadania i treści, mieszczące się w strefie najbliższego rozwoju ucznia;

 • Lekcje odbywają się w małych zespołach klasowych, dodatkowo uczniowie realizują zajęcia indywidualne z zakresu logopedii, rewalidacji ruchowej, rewalidacji ogólnorozwojowej;

 • Pomoc medyczna – higienistka jest w naszej placówce od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.30;

 • Zajęcia świetlicowe (również w grupach) są dostępne od godziny 7.00 do 16.00;

 • Korzystamy z nowoczesnych technologii w kształceniu naszych podopiecznych , obok dobrze wyposażonej sali komputerowej posiadamy tablice interaktywne oraz sprzęt do wspomagania komunikacji AAC;

 • Psycholog i pedagog pracują w naszej placówce w pełnym wymiarze godzin i wspólnie z wychowawcami i resztą pracowników sprawują piecze nad naszymi uczniami;

 • Jesteśmy członkiem Organizacji Olimpiad Specjalnych Polska Śląskie co daje naszym uczniom szerokie możliwości rozwoju i integracji, wyjazdów na zawody i pracy nad sobą (więcej informacji);

 • W naszej szkole można uczestniczyć w szkolnych kołach zainteresowań;

 • Nasza placówka pozbawiona jest barier architektonicznych;

Nasza szkoła nie tylko usprawnia i wspiera rozwój intelektualny uczniów, ale także jest miejscem gdzie w pełni może rozwijać się emocjonalnie, czuć się bezpiecznie i rozwijać poczucie własnej wartości.

Skip to content