slide27
Niebieskie Zabrze

Kampania Społeczna informacyjno – edukacyjna „Niebieskie Zabrze” jest kontynuacją licznych inicjatyw szkoły podjętych po raz pierwszy w 2009r. na rzecz osób dotkniętych autyzmem, która przyjęła formę akcji informacyjnej prowadzonej w miejscach publicznych miasta Zabrze.

W następnych latach idea rozwijała się w kierunku edukacji zainteresowanych środowisk (specjaliści, rodzice) podczas konferencji i szkoleń związanych z tematyką autyzmu.

Dotychczasowe działania podjęte w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu

Dotychczasowe działania podjęte w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu w roku 2018

W ramach   czwartej edycji Kampanii Społecznej  Edukacyjno – Informacyjnej „Niebieskie Zabrze” zorganizowane zostały:

 • Od 02 do 08 kwietnia – podświetlenie na niebiesko Szybu Maciej w Zabrzu
 • Od 03 do 14 kwietnia – druga wystawa prac dzieci z autyzmem, uczniów Szkoły Podstawowej Nr 41 Specjalnej w Zabrzu  pod hasłem „Mój Niebieski Świat” w Szybie Maciej w Zabrzu
 • Od 02 do 30 kwietnia – wystawa pod hasłem „Nie bądź zielony w temacie autyzmu, w kwietniu bądź niebieski” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 41 w Zabrzu
 • 07 kwietnia – trzeci charytatywny „Niebieski dogtrekking” w Reczkowe, woj. małopolskie
 • Od 23 do 29 kwietnia – Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży pod hasłem „Nie mówię, ale się porozumiewam” uczniów z autyzmem nie komunikujących się werbalnie. Podczas pobytu naszych gości z Niemiec planujemy: dzień aktywności ruchowej, dzień nauki, dzień muzyki, dzień teatru oraz dzień natury. Wydarzeniu towarzyszyć będą liczne warsztaty, spotkania, panele dyskusyjne i wymiana doświadczeń w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Jednocześnie informujemy, że nazwa Kampania „Niebieskie Zabrze” i jej logo jest własnością Szkoły Podstawowej Nr 41 Specjalnej w Zabrzu. W związku z tym wyłączność do korzystania z nazwy „Niebieskie Zabrze” oraz logo kampanii posiada Szkoła Podstawowa Nr 41 Specjalna w Zabrzu.

Dotychczasowe działania podjęte w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu w roku 2017

Dotychczasowe działania podjęte w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu w roku 2016

Program obchodów Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu w ramach Kampanii Spo­łecz­nej Nie­bie­skie Zabrze 2016

Dotychczasowe działania podjęte w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu w roku 2015

Dotychczasowe działania podjęte w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu w roku 2014

Kwiecień 2014 r.

Wystawa prac plastycznych uczniów z autyzmem na terenie C.H Platan, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabrzu.

Kwiecień 2014 r.

Niebieski Punkt –  akcja informacyjna rozdawanie ulotek na terenie miasta Zabrze.

Czerwiec 2014 r.

Szkolenie „Niepełnosprawność społeczna czyli zespół Aspergera i inne zaburzenia pokrewne”.
Szkolenie prowadzone przez prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI” w Warszawie panią Ilonę Rzemieniuk.

Szkolenie adresowane było do: rodziców dzieci i młodzieży z autyzmem wysokofunkcjonującym i ZA, ich opiekunów prawnych, członków rodzin, kadry oświatowej, pracowników socjalnych, specjalistów zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej (rehabilitanci, fizjoterapeuci, logopedzi, terapeuci integracji sensorycznej) oraz przedstawicieli administracji publicznej.

Dotychczasowe działania podjęte w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu w roku 2013

7 Marzec 2013 r.

Warsztaty „Inspiracje muzyczne”.

W części I udział wzięły dzieci i nauczyciele z przedszkoli Nr 34, 48 oraz Miriady, a także uczniowie naszej placówki.

Podczas imprezy mieliśmy przyjemność gościć:
Wiceprezydenta miasta – Pana Janusza Pawlucha;
Przewodniczącego Rady Miasta- Pana Mariana Czocharę;
Panią Dyrektor Filii Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych – Ilonę Duda;
Panią Prezes Stowarzyszenia KONTAKT – Renatę Krajewską;
Panią Dyrektor OPP Nr 3 w Zabrzu – Teresę Put;
Pana Romana Sitarka – instruktora OPP Nr 3 w Zabrzu.

W II części (popołudniowej) udział wzięli zaproszeni Rodzice wraz z dziećmi, Dyrekcja, nauczyciele naszej placówki oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

Kwiecień  2013 r.

Wystawa prac plastycznych dzieci z autyzmem na terenie C.H Platan w Zabrzu.

Kwiecień  2013 r.

Niebieski Punkt – akcja informacyjna, rozdawanie ulotek na terenie miasta Zabrze.

Dotychczasowe działania podjęte w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu w roku 2012

Marzec 2012 r.

Warsztaty plastyczne we współpracy ze studentami ASP Katowice. Tematem warsztatów była wiosna widziana oczami uczniów niepełnosprawnych.
Powstałe prezentowane były na terenie C.H Platan.

Kwiecień 2012 r.

Panel dyskusyjny dotyczący psychologicznego, prawnego oraz społecznego funkcjonowania rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym „Niepełnosprawność dziecka w kontekście potrzeb rodziny”.

Panel dotyczył psychologicznego, prawnego oraz społecznego funkcjonowania rodziny  z dzieckiem niepełnosprawnym. Był okazją do prezentacji dobrych praktyk związanych  z konstruktywnym przystosowaniem się systemu rodzinnego do wymagań wynikających  z niepełnosprawności dziecka na przykładzie Programu Rodzinnego Olimpiad Specjalnych Polska Śląskie i działań Stowarzyszenia KONTAKT. Uczestnicy mieli okazję uświadomić sobie możliwości wyjścia poza ograniczenia  związane z kryzysową sytuacją pokazując pozytywny i motywujący rodzinę potencjał,  mobilizujący do działań na rzecz środowisk dotkniętych problemem.

Wykład psychologa Joanny Spisak z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu na temat „Dziecko niepełnosprawne w rodzinie” dawał rodzicom wsparcie, obarczając z poczucia winy, wstydu i akcentował potrzebę udzielania fachowej pomocy psychologicznej, medycznej, instytucjonalnej na każdym etapie rozwoju rodziny.

W części wykładowej głos zabrali:

 • Joanna Spisak Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zabrzu „Rodzina wychowująca dziecko niepełnosprawne”.
 • Jan Zieliński Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach
  „Aspekty prawne dotyczące rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym”.
 • Renata Krajewska Prezes Stowarzyszenia KONTAKT w Zabrzu
  „Potrzeby rodziny dziecka niepełnosprawnego na przykładzie działań Stowarzyszenia KONTAKT” .
 • Józef Kwiotek Olimpiady Specjalne Polska Śląsk – Program Rodzinny
  „Rola rodzica dziecka niepełnosprawnego poprzez Program Rodzinny Olimpiad Specjalnych Polska – Śląskie”.
 • Helena Breczko Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych w Zabrzu
  „Praktyczny poradnik savoir – vivru dla osób niepełnosprawnych”.

Część warsztatowa skierowana była do rodziców, opiekunów oraz pedagogów dzieci niepełnosprawnych.
Warsztaty:
mgr Nina Zawidniak, mgr Joanna Wachel terapeuci z Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej w Krakowie „Model pracy z rodziną”
mgr Joanna Wolak – Cieplucha  psycholog,  Zespół Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu „Jakim jestem rodzicem”       

Kwiecień  2012 r.

Wystawa Fotografii w restauracji Impresja w Zabrzu.
Fotografie wykonane przez studentów ASP Katowice na terenie ZSS Nr 41 w Zabrzu.

Kwiecień  2012 r.

Niebieski Punkt – akcja informacyjna rozdawanie ulotek na terenie miasta Zabrze.

Marzec / Kwiecień  2012 r.

PROJEKT „ Szkoła dla rodziców”adresowany był do rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem i  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.W ramach Szkoły dla rodziców prowadzone były liczne warsztaty.

Oferta warsztatów dla rodziców dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami w rozwoju:

26 marzec 2012r. „Rozwijanie i wspomaganie komunikacji dziecka z deficytami rozwoju”, mgr Katarzyna Kaziród – Wójcik;
30 kwiecień 2012r. „Praca z dzieckiem przejawiającym trudne zachowania”, mgr Zbigniew Krupa, mgr Aldona Żmuda;
29 maj 2012r. „Co się z nami dzieje? Praca nad emocjami własnymi i dziecka”, mgr Joanna Wolak  Cieplucha

Oferta warsztatów dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju:

28.03. 2012r. „Moja rodzina”. Rodzina dziecka objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju. Trudności, potrzeby, zasoby. (Funkcje rodziny, jak niepełnosprawność wpływa na rodzinę), mgr Joanna Wolak  Cieplucha

26.06.2012r. „Spokojny rodzic – spokojne dziecko” realizacja potrzeb własnych i dziecka. Pozyskiwanie osób wspierających w opiece, rewalidacji dziecka (zaufanie), mgr Joanna Wolak  Cieplucha

Dotychczasowe działania podjęte w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu w roku 2011

Marzec 2011 r.

Panel dyskusyjny „Potrzeby edukacyjno – terapeutyczne dzieci i młodzieży z autyzmem”.

Podczas panelu głos zabrali specjaliści z zakresu psychiatrii, psychologii, pedagogiki oraz terapeuci reprezentujący główne nurty metodyczne związane z problematyką autyzmu.

Program panelu był bardzo różnorodny i przedstawiał się następująco:

 • mgr Teresa Paradowska Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu
 • mgr inż. Andrzej Gąska Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu
 • mgr Joanna Spisak – Poradnia psychologiczno -pedagogiczna w Zabrzu
  Dziecko autystyczne w szkole.
 • dr hab. Piotr Gorczyca – Kierownik Katedry i Oddziału Psychiatrycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego odział w Tarnowskich Górach.
  Co dalej po postawieniu diagnozy autyzmu u dziecka? Przegląd szkół, praktyk terapeutycznych w realiach regionu.
 • mgr Aneta Garncarz – Zespół Szkół Specjalnych Nr 13 dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Krakowie.
  Zasady funkcjonowania i organizacja pracy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 13 dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Krakowie.
 • mgr Katarzyna Popasek, mgr Joanna Wachel – Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie.
  Jak efektywnie pracować z dzieckiem autystycznym w oparciu o stosowaną analizę zachowania.

Kwiecień 2011r.

Niebieski Punkt – akcja informacyjna rozdawanie ulotek w centrach handlowych C.H Platan oraz M1 w Zabrzu.

Wydarzenia Niebieskiego Zabrza

Podziękowanie

4 Niebieski Dogtrekking dla Autyzmu

Dnia 6 kwietnia w Agroturystyce Na Polane w miejscowości Reczkowe odbył się 4 charytatywny Niebieski Dogtrekking zorganizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Sportów Kynologicznych Wild Dogs…
Kategoria: Niebieskie Zabrze
Skip to content