Program profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 41 im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zabrzu

Koordynatorki programu:
Iwona Litonianiuk
Katarzyna Pankiewicz

Zachowaj Trzeźwy Umysł – realizowany jest od 2002 roku jako ogólnopolska kampania podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Projekt organizują: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych i Fundacja „Trzeźwy Umysł”.

Celem kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych, jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” (ZTU) to program realizujący założenia profilaktyki uniwersalnej. Projekt realizuje cele poprzez ścisłą współpracę z samorządami lokalnymi oraz szkołami na terenie całego kraju. Każdego roku przygotowujemy nowy zestaw materiałów w postaci różnorodnych wydawnictw edukacyjnych dotyczących profilaktyki zachowań niepożądanych i szkodliwych, adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli. Umożliwiają one przeprowadzenie warsztatów tematycznych w placówkach oświatowych oraz promują wiele lokalnych inicjatyw związanych z profilaktyką zachowań ryzykownych.

Co roku przedsięwzięciu towarzyszy inne hasło przewodnie oraz nowy zestaw materiałów.

Bliżej siebie i innych, z dala od używek

Zachowaj Trzeźwy Umysł
Zachowaj Trzeźwy Umysł

Warsztaty kulinarne

W dniu 9 czerwca, w ramach kolejnej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” odbyły się warsztaty kulinarne „Zdrowy i kolorowy talerzyk” dla dzieci przedszkolnych…
Kategoria: Z życia szkoły
Zachowaj Trzeźwy Umysł

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Kolejna edycja kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” stanowi jeden z elementów szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego profilaktyki. W 2022 roku kampanii towarzyszy hasło „Nie…
Kategoria: Z życia szkoły
Skip to content