Program profilaktyczny realizowany w SP 41 Specjalnej w Zabrzu

Koordynatorki programu:

mgr Dorota Kaliszewska
mgr Jolanta Mazur
mgr Karolina Mrosek

Uczestnicy programu:

  • Szkoła Podstawowa: Oliwier, Adam, Adam, Kamil, Dawid, Patryk, Sylwester
  • Gimnazjum: Salomea, Artur, Łukasz, Marcin

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem akcji ogólnokrajowej (ok. 6-8 tematów w roku dotyczących danego problrmu).

Forma:
Zachowaj Trzeźwy Umysł – realizowana od 2002 roku ogólnopolska kampania podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Projekt organizują: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych i Fundacja „Trzeźwy Umysł”.

Celem kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych, jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

W 2019 roku kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło:

Chce mi się chcieć! – czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności.

Zachowaj Trzeźwy Umysł
Menu
Skip to content