Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży „Razem w Europie. Jeden cel”

logo pnwm poziom RGB

„Razem w Europie. Jeden cel” to motto konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży postanowiła poświęcić go tematowi różnorodności i z nadesłanych zgłoszeń wybrała 20 polsko-niemieckich i trójstronnych projektów, w ramach których w drugim etapie konkursu zostały zorganizowane spotkania młodzieży poświęcone różnym zagadnieniom związanym z różnorodnością kulturową, religijną, światopoglądową i językową.
Następnie na zakończenie konkursu polsko-niemieckie jury wybierze zwycięzców.

Konkurs składa się z trzech etapów:

Pierwszy etap (do końca 2017 roku)

  • do 20 września 2017 roku – nadsyłanie szkiców projektów za pośrednictwem udostępnionego formularza online.
  • październik 2017 roku – wybór finalistów konkursu w kategoriach: „wymiana szkolna” i „wymiana pozaszkolna” (łącznie do 20 projektów).

27-30 listopada 2017 roku – seminarium wprowadzające w Krzyżowej dla organizatorów finałowych projektów (po jednej osobie z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego).

Seminarium będzie okazją do dopracowania koncepcji i programu projektów, skorzystania z doradztwa trenerów oraz ekspertów, a także wymiany doświadczeń i stworzenia sieci kontaktów.

Drugi etap (1 stycznia-31 października 2018 roku)

  • realizacja finałowych projektów.

Trzeci etap (styczeń/luty 2019 roku)

  • spotkanie podsumowujące połączone z prezentacją finałowych projektów. Obrady jury konkursu i uroczyste wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Młodzieży.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu: https://www.pnwm.org/aktualnosci-i-projekty/nagroda-mlodziezy

Spotkanie młodzieży w ramach projektu „Wspólna Europa. Jeden cel” pod hasłem „NIE MÓWIĘ, ALE SIĘ POROZUMIEWAM” zostało włączone w realizowana prze naszą szkołę miejską Kampanię Edukacyjno – Informacyjną pod hasłem „Niebieskie Zabrze”.

W ramach wymiany młodzieży Polsko – Niemieckiej chcieliśmy:

  • stworzyć naszym uczniom niekomunikującym się fonicznie warunki do nabywania nowych umiejętności i doświadczeń w relacjach społecznych z rówieśnikami z zagranicy;
  • aby spotkanie było bodźcem do zwiększenia świadomości lokalnej społeczności, że osoby z problemami w komunikacji – niekomunikujace się fonicznie są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa;
  • aby wymiana i spotkania towarzyszące były okazją do przełamywania barier i stereotypów w kontaktach z osobami nikomu niekomunikującymi się fonicznie.
PCS
Nie mówię ale się porozumiewam

Motywacją do zgłoszenia naszego uczestnictwa w projekcie PNWM byli uczniowie naszej szkoły niekomunikujący się werbalnie lub mówiący w sposób nie służący komunikacji i ich potrzeba bycia pełnoprawnym członkiem życia społecznego.

Z życia projektu

Skip to content