Koordynatorki programu:
mgr Małgorzata Gajgier
mgr Dorota Łacko

Uczestnicy programu:
Szkoła Podstawowa: Adam, Patryk, Sylwester, Piotr, Kamil, Oliwier
Gimnazjum: Artur, Łukasz, Marcin

W zajęciach pozalekcyjnych koła „Tańcowała igła z nitką” uczestniczą chętni uczniowie lubiący wykonywać prace techniczne, którzy przejawiają przynajmniej niewielkie uzdolnienia w tym kierunku. Uczniowie, którzy potrafią skupić się na wykonywanej przez siebie pracy oraz odpowiednio potrafiący zachować się na zajęciach.

Za cel koło postawiło sobie: integrację uczniów z innych klas, wspólne tworzenie prac: z wykorzystaniem filcu, organdyny, gipsu itd.

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczniów z wykorzystaniem ciekawych materiałów oraz technik pracy. Uczniowie poznając nowe techniki pracy samodzielnie wytwarzają małe rękodzieła.

Koło stawia sobie za cel: rozwijania zainteresowań, ciekawości, doskonalenie sprawności manualnej oraz utrwalanie, pobudzanie zdolności plastycznych.

Na bieżąco można śledzić dokonania uczniów na stronie Internetowej koła „Tańcowała igła z nitką” (Facebook) .

Zapraszamy do śledzenia naszych poczynań na facebooku:
https://www.facebook.com/TancowalaiglaznitkaZSS41/

Menu
Skip to content