Program zajęć integracyjnych “Razem Lepiej”

Program zajęć integracyjnych „Razem Lepiej”

1. Charakterystyka Programu Program zajęć integracyjnych „RAZEM LEPIEJ” zakłada pełną integrację dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem z dziećmi zdrowymi w zbliżonym do siebie wieku. Ma na celu nauczenie dzieci wspólnego funkcjonowania w społeczności, uwrażliwienie dzieci zdrowych na potrzeby…
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 41 im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zabrzu

Program „Wesołe nutki”

Program własny „Wesołe nutki” jest programem zajęć muzyczno-ruchowych prowadzonych w oddziale przedszkolnym, przy szkole podstawowej specjalnej. Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także w miarę zaistniałej potrzeby dla dzieci starszych uczęszczających…
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 41 im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zabrzu

Program „Duży i Mały artysta”

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także dla dzieci starszych uczęszczających do naszej szkoły. Treści zawarte w programie są dobierane do możliwości rozwojowych przedszkolaków/uczniów. Głównym założeniem programu jest wzbudzenie zainteresowań plastycznych dzieci, wszechstronne…
Teatr Nas Rozwija

Teatr Nas Rozwija

Zajęcia teatralne oparte o autorski program „Teatr nas rozwija”. Grupa dzieci przedszkolnych oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Głównym celem naszych spotkań jest zabawa poprzez teatr oraz świadome wprowadzenie w zajęcia elementów teatroterapii. Dzieci odkrywają…
Zachowaj Trzeźwy Umysł

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Program profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 41 im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zabrzu Koordynatorki programu: Iwona Litonianiuk Katarzyna Pankiewicz Zachowaj Trzeźwy Umysł – realizowany jest od 2002 roku jako ogólnopolska kampania podejmująca problem profilaktyki…
Program „Szklanka Mleka”

Program „Szklanka Mleka”

Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Program „Szklanka Mleka” jest finansowany z trzech źródeł: dopłata unijna obejmuje dostarczanie mleka…
Kółko hafciarskie

Kółko hafciarskie

Prowadzi je mgr Alina Deja. Uczestnikami są uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Na zajęciach uczniowie wykonują prace techniką haftu krzyżykowego na perforowanych kartonikach lub na kanwie. Korzystają z dostępnych projektów, zgłaszają sugestie co do tworzenia nowych.
Koło Bębniarskie BĘBNOLUDY

Koło Bębniarskie BĘBNOLUDY

Koordynator programu: Zbigniew Krupa Forma: Zespół bębniarski „Bębnoludy” istnieje od 2009 roku. W jego skład wchodzą uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 41 Specjalnej w Zabrzu. Na początku był pierwszy bęben djembe, który pan Zbyszek przywiózł do szkoły…
Kółko “TAŃCOWAŁA IGŁA Z NITKĄ”

Kółko TAŃCOWAŁA IGŁA Z NITKĄ

Koordynatorki programu: Małgorzata Gajgier Dorota Łacko W zajęciach pozalekcyjnych koła „Tańcowała igła z nitką” uczestniczą chętni uczniowie lubiący wykonywać prace techniczne, którzy przejawiają przynajmniej niewielkie uzdolnienia w tym kierunku. Uczniowie, którzy potrafią skupić się na wykonywanej…
Skip to content