Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także dla dzieci starszych uczęszczających do naszej szkoły. Treści zawarte w programie są dobierane do możliwości rozwojowych przedszkolaków/uczniów.

Głównym założeniem programu jest wzbudzenie zainteresowań plastycznych dzieci, wszechstronne rozwijanie ich zdolności, wdrażanie do konstruktywnego spędzania czasu wolnego, a także nabywanie umiejętność wyrażania swoich potrzeb, oraz emocji poprzez sztukę.

Arteterapia odgrywa ważną rolę w nauczaniu i wychowaniu dzieci. Umożliwia im ujawnienie własnych myśli i uczuć oraz obrazu świata widzianego z ich perspektywy. Rozwija ekspresję umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu. Wyrabia poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i rozwija wrażliwość.

Zajęcia z arteterapii służą rozszerzaniu i pogłębianiu wiedzy dziecka, przyczyniają się do rozwoju jego zainteresowań i zdolności, wspomagają koncentrację uwagi, rozwijają myślenie, pamięć, wdrażają do atrakcyjnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu.

Zajęcia te mają przede wszystkim sprawiać przyjemność i mieć charakter zabawy edukacyjnej, podczas której uczniowie uzewnętrzniają swoje stany emocjonalne. Istotną sprawą jest również uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody, umożliwienie dostępu do sztuki oraz umożliwienie im jak najczęstszego wypowiadania się poprzez własną twórczość. Wykonywanie prac plastycznych rozwija możliwości twórcze uczniów, pobudza wyobraźnię, inicjatywę, uczy wiary w siebie, wytrwałości, konsekwencji w dążeniu do celu. Zajęcia plastyczne korzystnie wpływają na ogólny rozwój uczniów oraz na ich integrację. Arteterapia nie wymaga żadnych przygotowań ani zdolności plastycznych. Wartość prac nie leży w ich walorach artystycznych, ale w zawartym w nich przekazie emocjonalnym. Sam proces tworzenia jest często ważniejszy od końcowego efektu pracy. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, celem arteterapii nie jest stworzenie pięknego dzieła, lecz przekonanie ucznia, że jest sprawczy, że potrafi „coś” zrobić.

Terapia przez sztukę i swobodne działania skierowane są do dzieci jako forma aktywizująca bez względu na poziom intelektualny i wiekowy. Mają na celu aktywizowanie dziecka przez budzenie zainteresowań wieloraką aktywnością i swobodą działania.

osoba prowadząca: Anna Szafraniec

Skip to content