Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

|

kategoria:

Z życia szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41 Specjalnej w Zabrzu ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020 do:

  1. Klasy I szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów:
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i autyzmem do (klasy I-III)
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim
  • z niepełnosprawnością sprzężoną
  1. Oddziału przedszkolnego dla dzieci:
  • z autyzmem
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim
  • z niepełnosprawnością sprzężoną

Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest posiadanie przez niego orzeczenia do kształcenia specjalnego wydawanego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Ponadto placówka oferuje zajęcia specjalistyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i programu rządowego „Za życiem”.

Zainteresowanych rodziców i opiekunów zapraszamy do szkoły codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Inne wpisy z tego tematu

V edycja kampanii Niebieskie Zabrze
Ordery „Kropli Tęczy” dla naszych pracowników
Menu
Skip to content