Wizyta studyjna 09-14.06.2014, Essen, Niemcy

|

kategoria:

Projekt Comenius

Wizyta studyjna nauczycielki Aliny Deja  W Essen (Niemcy) odbyła się w dniach 09-14 czerwca 2014 roku, na zaproszenie pana  Reinharda Paß, nadburmistrza miasta Essen, za zgodą pani prezydent miasta Zabrze, Małgorzaty Mańka – Szulik, zaś pomysłodawcą i organizatorem wizyty był pan Alfred Haug, były koordynator miasta Essen d/s osób niepełnosprawnych.

Planowane cele wizyty:

  • omówienie tematyki  wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie edukacji
  • wymiana doświadczeń
  • zainicjowanie współpracy pomiędzy szkołami specjalnymi  dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Zabrzu i w Essen

Tematyką dominującą we wszystkich spotkania był problem inkluzji jako sposobu realizacji konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

W ramach wizyty studyjnej  odbyły się spotkania z  przedstawicielami Urzędu Szkolnego (m.in. z koordynatorami  ds. osób niepełnosprawnych oraz zastępcą burmistrza ds. edukacji, gdzie zaprezentowano i zinterpretowano dane statystyczne z rejonu miasta i wymieniono bieżące doświadczenia w zakresie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami  w społeczeństwie. Omówiono także możliwości i ograniczenia w zakresie adaptacji szeroko pojętego otoczenia do potrzeb tych osób w kontekście działań podjętych przez miasto Essen.

Pani Alina Deja zapoznała się również z funkcjonowaniem  Warsztatów dla dorosłych osób niepełnosprawnych,  Domu Franciszka Salezego ( instytucja dla osób niepełnosprawnych w różnym wieku), szkoły Pestalozziego dla dzieci i   młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Zapoznała się także z wynikami badań dotyczących percepcji problematyki inkluzji  przez społeczność miasta Essen, przedstawionych podczas prezentacji dla pracowników Urzędu Szkolnego.

Podczas wszystkich tych spotkań omawiano działania już podjęte i ich skutki, działania planowane, a także  sytuacje, w których realizacja praw osób niepełnosprawnych przez inkluzję może nie być  dobrym rozwiązaniem.

Wszystkie osoby reprezentujące miasto Essen wykazały się dużym zaangażowaniem w pomyślny przebieg wizyty, udostępniały posiadane materiały i opracowania. Wyraziły też nadzieję, że informacje uzyskane podczas tej wizyty znajdą zainteresowanie po stronie polskiej i wpłyną na  organizację procesu edukacji  dla osób niepełnosprawnych, tak, aby odbywała się ona z jak największym dla nich pożytkiem.

Inne wpisy z tego tematu

Nowa rada rodziców
Plac zabaw
Menu
Skip to content