XXIX Śląski Dzień Treningowy (MATP) Olimpiad Specjalnych

|

kategoria:

Olimpiady specjalne
Olimpiady Specjalne

W dniu 10.04.2019 r. odbył się XXIX Śląski Dzień Treningowy (MATP) Olimpiad Specjalnych dla dzieci z głęboką i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością fizyczną i umysłową organizowany na terenie hali sportowej „Pogoń” Zabrze przy ulicy Wolności 406 pod honorowym patronatem Prezydent Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki – Szulik.

W zawodach uczestniczyło blisko 80 zawodników reprezentujących 11 Klubów Olimpiad Specjalnych z miast regionu śląskiego. Głównym celem imprezy było propagowanie idei aktywności prozdrowotnej i sportowej wśród dzieci i młodzieży ze znacznym i głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, a także ze sprzężoną niepełnosprawnością fizyczną i umysłową. Wyzwolenie pozytywnych emocji, które niosą wrażenia sportowe oraz stworzenie niepełnosprawnym szansy przyswojenia i praktykowania alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu, gwarantującego poprawę ich kondycji psychofizycznej. Oprócz ważnej wartości edukacyjnej szerzącej misję Olimpiad Specjalnych, zawody przejawiają również walory integracyjne poprzez udział wolontariuszy z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Gliwicach, Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Nr 11 w Zabrzu oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Katowicach, a także studenci AWF w Katowicach.

Projekt współfinansowany ze środków budżetowych na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku.

Inne wpisy z tego tematu

X Ogólnopolskie Biennale Plastyczne “KOT” – wyróżnienie
Informacja
Menu
Skip to content