Informacja Dyrektora Szkoły dotycząca kształcenia na odległość

|

kategoria:

Uczymy się w domu
Uczymy się w domu

Informacja Dyrektora Szkoły dotycząca kształcenia na odległość w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w okresie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 roku.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Sytuacja związana z kształceniem na odległość dla nas wszystkich jest bardzo trudna i niecodzienna. Wymaga pełnej mobilizacji i współdziałania. Zdaję sobie sprawę, że wkładacie wiele trudu w organizację pracy dziecka w domu. Zwłaszcza teraz, kiedy wielu z Państwa łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce. Każdy z nas musi dostosować się do nowych wymagań wynikających z obecnej sytuacji, więc liczymy na wzajemną wyrozumiałość.

Wiem, że nauczyciele bardzo dużo czasu poświęcają w przygotowanie każdej zdalnej lekcji. Każdy z nich dokłada wszelkich starań, by przygotowane przez nich materiały były zgodne z podstawą programową oraz atrakcyjne i dostosowane do możliwości dziecka, za co dziękuję.

Dziękuję rodzicom za dotychczasową współpracę w organizowaniu zdalnego nauczania, bardzo dobrą komunikację, wytrwałość, cierpliwość, wyrozumiałość oraz zaangażowanie.

Dziękuję uczniom szkoły, przedszkolakom, uczestnikom wczesnego wspomagania rozwoju za wywiązywanie się z obowiązków na miarę swoich możliwości.
Od dnia 27 kwietnia do 24 maja w związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej,  nasza szkoła będzie kontynuowała kształcenie na odległość.

Kształcenie na odległość będzie prowadzone na podobnych zasadach, jakie zostały wypracowane przez nas wspólnie i były realizowane od 25.03.2020 r.,
z uwzględnieniem:

 • możliwości technicznych rodziców, uczniów i nauczycieli,
  zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z urządzeniami elektronicznymi
  możliwości psychofizycznych uczniów
  gotowości rodzica do pracy z dzieckiem w domu
  gotowości dziecka do kształcenia na odległość

Kształcenie na odległość będzie realizowane zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.

Kształcenie na odległość będzie odbywać się za pomocą niżej wymienionych metod i technik

 1. środki komunikacji elektronicznej zapewniające wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem
  a) kontakt telefoniczny z rodzicem/uczniem
  b) komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
  c) komunikację poprzez media społecznościowe;
  d) komunikatory (WhatsApp, Massenger, Skype);
  e) programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
  f) informacje zamieszczone na stronie internetowej lub stronie na Facebooku szkoły;
 2. autorskie materiały opracowane przez nauczyciela
  lekcje online;
  filmy instruktażowe;
  karty pracy, ćwiczenia, zadania, materiały dydaktyczne przekazane środkami komunikacji elektronicznej, pocztą lub odebrane osobiście przez rodzica;
 3. materiały wskazane przez nauczyciela
  materiały na sprawdzonych portalach edukacyjnych;
  materiały prezentowane w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii;
  programy telewizji i radiofonii;
  lekcje online opublikowane przez osoby trzecie jako publiczne;
  ćwiczenia, karty pracy, zadania, pomoce naukowe opracowane i opublikowane jako publiczne przez osoby trzecie przekazane środkami komunikacji elektronicznej, pocztą lub odebrane osobiście przez rodzica;

Nauczyciele:

 • będą pracować z miejsca zamieszkania i pozostaną do dyspozycji uczniów i rodziców zgodnie z organizacją dnia wyznaczoną przez nauczyciela prowadzącego we współpracy z rodzicem.
 • będą wskazywali źródła i materiały niezbędne do realizacji danej lekcji

Konsultacje rodziców z nauczycielem odbywają się za pomocą poczty elektronicznej (maila służbowego) lub telefonicznie.

Ocena poziomu wiadomości i umiejętności ucznia zostanie dokonana na podstawie :

 1. materiałów potwierdzających realizację zadań (zdjęcia, filmy, zeszyt ucznia, prace plastyczne), wypełnione materiały ćwiczeniowe, np. karty pracy, zeszyt ćwiczeń
 2. odpowiedzi ustne z wykorzystaniem komunikatorów

Wychowawcy będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie.
W razie potrzeby prosimy o kontaktowanie się z wychowawcą klasy lub z nauczycielami prowadzącymi dane zajęcia.

Sekretariat szkoły jest czynny w godzinach od 8:00 do 16:00,
tel. 32 271 02 15, e-mail: sekretariat@sp41s.zabrze.pl

Ze względu na bieżącą sytuację w kraju i ogłoszony stan epidemii oraz związane z nią działania i zalecenia profilaktyczne informuję, że do 24 maja 2020 r.  sekretariat Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 41 będzie zamknięty dla interesantów.

W przypadku konieczności odebrania lub dostarczenia dokumentów proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Jeżeli potrzebujecie Państwo kontaktu z pedagogiem lub psychologiem w sprawach dla Was ważnych, dotyczących Waszego dziecka wsparcia udzielają poprzez korespondencję mailową oraz poprzez kontakt telefoniczny pani Katarzyna Pankiewicz, Teresa Paradowska-Możdżonek, Iwona Litaniuk.

psycholog – Katarzyna Pankiewicz
k.pankiewicz@sp41s.zabrze.pl
poniedziałek od godziny 7.30 do 12.30, czwartek od godziny 7.30 do 12.30

pedagog – Iwona Litaniuk
i.litaniuk@sp41s.zabrze.pl
poniedziałek 7.30 do 11.30, wtorek 11.00 do 15.00, środa 8.00 do 12.00, czwartek 8.00 do 12.00, piątek 11.00 do 15.00

Psycholog – Teresa Paradowska Możdżonek
konsultacje telefoniczne: środa i czwartek 10.00 – 14.00
tel. 511 155 883

sekretariat szkoły:
tel. 32 271 02 15

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja

Inne wpisy z tego tematu

Uczymy się w domu cz.14
Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna VI
Menu
Skip to content